Po staza naših starih 2013-2033.

Mali ciklus od tri eksponata koljnofskog duborezca Ferenca Taschnera nastao je povodom naših putovanja Po staza naših starih. Prvo nam je putovanje počelo 01.07.2013. upravo na dan pristupanja Hrvatske u Europsku Uniju .Na taj način su se Hrvati u Europi simbolično ponovo ujedinili osim onih, koji žive u istočnijim državama, koje su nastale raspadom Jugoslavije. […] Read More