Kedves horvát honfitársaink!

Újra eljött a választások ideje. Öt évvel ezelőtt sajnos csak nagyon kevés időnk maradt, így nem tudtunk mindenkit időben megszólítani és programunkat ismertetni.
Most több idejük lesz elgondolkodni, így többek között feltenni maguknak a kérdést, vajon a magyarországi horvátsággal minden rendben van-e és a jövőnk biztosított-e hosszútávon?
Hallható-e a horvát nyelv kellő mértékben, hogy záloga lehessen fennmaradásunknak még sok generáción keresztül?
Kihasználtuk-e az összes lehetőséget megmaradt értékeink megőrzéséhez? Civil szféránk elég erős-e ahhoz, hogy büszkén haladjunk saját utunkon?
Ezek azok a kérdések, melyeket mindeniknek fel kellene tennie saját magában megpróbálva megadni a válaszokat.
Különbözőek vagyunk és mindenki a saját módján vesz részt a nemzetiségi életben, egy azonban biztos, amennyiben elveszítjük nyelvünket, horvátjainkat, az rövid időn belül eltünésünkkel fenyeget. Meg kellene őríznünk azt, amit a korábbi generációktól megkaptunk és továbbadnunk a következő, felnövekvő kis horvátoknak. Ez a mi kötelességünk, minden más csak másodlagos.
A mi platformunk, mely minden régió horvátját hivatott képviselni ezen kérdések megválaszolását tűzte ki célul. Ez idáig mindig csak egy opciónak volt meg a lehetősége, hogy itt Magyaroszágon horvátság nemzetiségi politikáját meghatározza, kisebbségi létünk útját egyengesse.
Úgy gondoljuk, hogy ezt a munkát sokkal jobban és hatékonyabban lehetne hazánkban elvégezni. Különbözőek vagyunk a különböző régiókban, így a válaszok is különbözőek lesznek, elvégre nem az egyenlősdi a célunk.
Minden településünknek előnye származik abból, hogy nemzetiségi és megköszönve ezt az állam adta lehetőséget ki is kell használni, de tovább is adni a jövő generációinak.
A Hrvati-Horvátok lista megígéri, amennyiben megkapja az Önök támogatását a magyarországi horvátság életének irányításában, minden téren jobban fogja azt megoldani.
Ezt az esély mindeddig a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület képviselőin kívül még soha senki nem kapta meg, így nem is tehetett semmit ennek érdekében. Eddigi kisebbségi pozíciónkból minden javaslatunk brutálisan le lett szavazva.
A következő hetekben megismerhetik majd javaslatainkat és programunkat abban reménykedve, hogy elnyerjük bizalmukat a horvátság új jövőjének megvalósítását illetőleg.
Adjanak legalább egy esélyt, hogy megmutathassuk, lehet másképpen is politizálni a magyarországi horvátság ügyében.

Dr Payrits Ferenc listavezető

Leave a Comment