Po staza 2013

„Po staza naših starih“

 

( …uoči obilježavanja 500 ljet doseljenja Hrvata u zapanougarske krajeve, Štajersku, Doljnju Austriju, i južnu Moravsku …. bit će to  2033 . ljeta Gospodnjega)

Dotle bi se projekt svakih 5 ljet načinio va manji gabariti, da bi ga 2033-og ljeta znali super i s čuda ljudi ostvariti.

Plan: 2012. ljeta obići sve relevantne štacije, ke će biti važne za naše putovanje kroz vrime i prostor.

Planira se da se dogovori i organizira sve ča je portibno, da se na 480. obljetnicu našeg doseljenja (1533. ljeta) gane manja kolona iz Hrvatske, da bi došla va naše kraje.2013 ljeta va juliju (srpnju) simbolično bi krenula grupa ljudi iz Bosne ( iz Kiseljaka, kade imamo svoje prijatelje) pa i iz Hercegovine (npr. Tomislavgrad , isto prijatelji) , da bi se svi našli na Udbini, kod crikve Hrvatskih mučenika.

Od tamo bi se po maši, ku bi služio biskup mons.  Mile Bogović ganuli piše i piševali bi 1 dan, prvo preko Krbavskog Polja , pa dijela Like do Sinca. (Ki ne kani skroz piševat  znam si s autom skratiti put) .

Od naših Sinčarana iz Sinca bi  s konjskom zapregom na  put – Otočac-Brinje-Modruš-Ogulin-Generalski Stol( ovde bi nas pomagali ljudi iz Ogulina) – Duga Resa- Karlovac-Jastrebarsko- Zagreb-Marija Bistrica- Varaždin-Čakovec-Lendava- Petrovo Selo-Narda-Kiseg-Hrvatski Židan- Prisika- Frkanava-Gerištof. Veliki i Mali Borištof Mjenovo Unda- Filež ( Dolinji)-Koljnof-Šopron- kroz sela Poljancev- na Hate (Novo Selo)- Jandrof i Čunovo Bratislava pa Bizonja i Kemlja. Put je dužičak cca. 550 km.

Računajuć da znamo va jednom dani projt oko 50 km, sve skupa bi duralo 10 do 12 dan.

Završava na grobu našeg najvećeg pjesnika Mate Meršića Miloradića u Kemlji. To je simbol.

Ovo je jedna ruta. Svakih 5 ljet bi bila druga, aš znamo i za druge staze, po ki su se naši stari selili na svoja nova mjesta.

Projekt je zamišljen da promovira ideju o zajedništvu svih grana Hrvata, o zajedničkoj ideji i da tu znamo i realizirati.

Kako smo bili rašicani va povijesti, na sve strane, kako smo se mučili  va nemili časi i pogibelji, a još nas vsenek ima!

Va  svakom većem mjestu bi se upriličio program. Kratki govor, folklor.

Za etno dijel odgovoran je Nenad Breka. On je  osmislio tanac svih Hrvata, tzv. svehrvatsko kolo, kade su nazočni  elementi folklora i tradicije svih subetničkih grupa i regija Hrvata, koje bi se već puti prikazalo.

Kolo je bilo prikazano  na X. Jubilarni Šopronski Hrvatski Dani 6-8. srpnja/julija 2012. Traje  oko 15 minuta.

U veći mjesti bi se upriličili kratki skupovi, na koji bi se govorilo o vezi dotičnog mjesta s nami zapadnougarski Hrvati i malo popularizirala povijest. Na taj način bi se oživile more bit stare veze, stare štorice, otkrili stari dokumenti ( to se mora prije toga sve dogovorit – imamo povijesničare i stručnjake na fakulteti , Dr Holjevac,Dr Vitek itd. )

Bilo bi i etno kulinarskoga dijela s autentičnim jilom i pilom.

Npr. naš put je jednim dijelom identičan s putem „masnice“. Kolača, ki se vako zove va već mjesti a drugačije izgleda.

Tribamo imati guslača u grupi, ki će to sve  guslami odjačiti.

Sponzori su : mjesta kroz koja prolazimo.

Sve je u dobrom dogovaranju, ča se more još ovoga ljeta obaviti.

Uz to su rado došli svi, ki nas kanu podupirat u ovom projektu.

Imamo još manje od pol ljeta , da sve dobro organiziramo i dogovorimo.

Čekamo i ideje, koje bi mogli vrć u cijeli program.

2013. ljeta je Hrvatska već u EU pa bi to bilo more bit i organizacijski laglje načiniti.

Medijski pokrovitelj morao bi bit HRT, aš bi onda došli i va visti. Snimao bi se i dokumentarac.

Službeni govor:  Današnji čakavski govori i njevi dijalekti. (jednim dijelom idemo prik mjest koja su pokrivena Čakavskim katedrami Čakavskog Sabora.

Nositelj projekta: Čakavska katedra Šopron i Etno Memorijalni i Informacijski Centar Gradišćanskih Hrvatov uz suradnju s drugi udruga i institucija, npr. Udruga Hrvati, Gradišćansko Društvo u Mađarskoj, HKD u Austriji itd.

Za transport ljudi bi tribali prijevoznika, ja sam mislio na Blaguss firmu. More bit imamo i neko bolje rješenje.

U dolnjoj kalkulaciji sam računao transportere od 9 ljudi.

Va gradišćanski seli imamo svoje folkloraše i one goste ki će vsenek simbolizirati povezanost s Hrvatskom.

To zna biti malo ojačani MFA.( to bi bilo 5 parova ).

Kad dojdemo pred selo bi se znali k nam priključiti selski ljudi va nošnja i s konji pa i kola, da dojdemo u velikom broju va selo.

Išli bi po asfaltirani cesta, ja mislim da bi  se moglo skoro vsagdir. Tibamo kontaktirait i našu i hrvatsku policiju.

Za sve bi se na internetu tribalo načiniti stranicu, na kojoj znamo komunicirati i bit popraćeni.

Tibamo logo i zvaničnu jačku (pjesmu) za tamburaše.

Naravno sudionici u projektu su volonteri, tako da honorare, plaće itd. ne bi isplaćivali.

Bitna stvar je kako će se gradovi i općine na našoj ruti postaviti prema nama, jer u pozitivističkom okruženju mogu i ti troškovi biti manji.