Vijesti

Po staza naših starih 2019.

Malo drugačije Kako svako drugo ljeto pišemo o tom putovanju i kronološki opisujemo ta put, ki je bio i ovog puta prepun najluđih stvari,...

Po staza naših starih 2013-2033.

Mali ciklus od tri eksponata koljnofskog duborezca Ferenca Taschnera nastao je povodom naših putovanja Po staza naših starih. Prvo nam je putovanje počelo 01.07.2013....

Željezni zastor

Željezni zastor/zavjesa/firhong Ciklus radova na ovu temu Ferenca Taschnera nastao je u rasponu od 20-ak godina. Ove godine je ovo vrlo aktualna tema, jer...