Riječki karneval – Druidi – 2020

Ovo ljeto je za naše udruge započelo aktivno. Bili smo va Rijeki i na Grobniku. pogledali smo grad sv. Kvirina Krk i pogledali vrbik i Vrbničko kolo. U Njivicama smo objedvali kod Dide.Druidi su čuda toga pokazali, no nije gvišno da su nas i razumili. Nanovič ponavljamo. zač smo bili Druidi.1. Drufgi glavni grad kulture ovog ljeta u Europi je grad iz Irske, a tamo su zbog kleta Druidi pznata stvar. no da priča bude kompletna pokazali smo da su Druidi dio europske baštine i nasljeđa.Naše simbolično europsko drivo- hrast imalo je 47 zastavov. prva je bila ona Hrvatske, aš ona predsjeda EU i Rijeka je glavni kulturni grad Europe. Nas je bilo 47- tako da je svaka država Europe dala ednog druida ki smo u koreografiji pokazali duhovnu moć jedinstva ( ako ga ima).U Juri iamao mi sliku iz Irske upravo je proplakala, kada su Englezi pogazili slobodu Ircov.I ono najvažnije. Druid je obrnuto Didur – tj znanje dida. Did-djed ili ded bio je najvažniji človik društva uz kralja. Čuvao je znanje pretkov. Tako i mi ostali poslidnji mohikanci va našem starom jeziku Hrvata čuvamo znanje naših pretkov. No koga to interesira?!!!!! Moderno živimo, pa nas nij briga naših starih. 
Na Grobniku smo imali lipo predavanje o Glagoljici i sv. jeronimu i otvorili smo izložbu u kojoj je opet glanu rić imala glagoljica. Pokazali smo i naše karte čiji je idejni začetnik bio inventor Vladimir Markov iz Rijeke, ki je bio isto nazočan.